AZ INGATLANLÍZING MEGHIÚSULÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM

Nem egyéni vállalkozó magánszemély ingatlanlízing-ügyletének meghiúsulásából származó jövedelmére is alkalmazni kell az ingatlan-átruházásból származó jövedelmek adózására vonatkozó szabályokat.

A jövedelmet az ügyleti szerződésben foglaltak alapján a magánszemélyt a meghiúsulás miatt megillető (kifizetett, jóváírt) bevételből, az ötéves időmúlási szabály alkalmazásával kell értelemszerűen megállapítani.

Az időmúlás szempontjából számított összeg a bevétel összege, az ingatlan megszerzésének éve pedig az ügyleti szerződés megkötésének az éve.

Ha például egy lakáslízing a szerződés megkötését követő ötödik évben meghiúsul, akkor a magánszemélyt megillető összeg már nem adóköteles.

Ha az ingatlanlízing meghiúsulása miatt adóköteles jövedelme lesz a magánszemélynek, akkor is jogosult az "ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem felhasználása" című fejezetben ismertetett kedvezményre.

Off Canvas Menu