Kalkulátor

Beta

Épített, újjáépített, bővített ingatlan értékesítése

Tájékoztató adatok

Értékesített vagyonelem jellege
 
Tulajdonrész megszerzésének módja
 
Ingatlan fekvése
 

Bevétel

Értékesítés éve ?
 
Kérem írjon be egy 1900 és 2050 közötti évszámot.
Az ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásának éve.
Bevétel ?
Kérem írjon be egy 0 és 1 Mrd Ft közötti összeget.
Melyet a magánszemély az átruházással megszerez, jellemzően az eladási ár, cserébe kapott dolog szokásos piaci értéke, vagy kamat. Megosztás, több szerzési időpont esetén.

Költség

Szerzési év:
Szerzés éve ?
 
Kérem írjon be egy 1900 és 2050 közötti évszámot.
Az a nap, amikor a magánszemély az erről szóló érvényes szerződést, okiratot, bírósági határozatot az ingatlanügyi hatósághoz benyújtotta. Öröklés esetén az örökhagyó halálának a napja.
Megszerzésre fordított összeg ?
 
Kérem írjon be egy 0 és 1 Mrd Ft közötti összeget.
Az adás-vételi szerződéssel szerzett ingatlan esetén a szerződésben feltüntetett összeg. Örökléssel, vagy ajándékozás útján megszerzett ingatlan esetében az az összeg, amelyet az illeték megállapításánál figyelembe vettek. Ha az öröklés illetékmentes volt, akkor a hagyatéki leltárban szereplő összeg, ha az ajándékozás illetékmentes volt akkor a bevétel 75 százaléka.
Megszerzéssel összefüggő egyéb kiadások ?
 
Kérem írjon be egy 0 és 1 Mrd Ft közötti összeget.
A szerzéssel kapcsolatos egyéb kiadások (például: ügyvédi, közjegyzői, szakértői díjak számlával igazolt értéke, a szerzéssel kapcsolatban fizetett illeték).
Értéknövelő beruházások összege ?
 
Kérem írjon be egy 0 és 1 Mrd Ft közötti összeget.
KORSZERŰSÍTÉS: Piaci értéket növelő beruházás (például: központosított fűtés kialakítása vagy cseréje, épület szigetelése, külső nyílászárók cseréje, tető cseréje, felújítása, szigetelése), beépített szauna, úszómedence, második fürdőszoba létesítése, riasztó, megfigyelő, elektromos kapunyitó rendszer(ek) kiépítése, szántóföld esetén a vízelvezetés, vagy öntözőrendszer kiépítése, vagy a melioráció, stb.) A házilagos munkavégzés értéke költségként nem számolható el.
ÁLLAGMEGÓVÁS: Értéknövelő beruházásként lehet elszámolni az átruházást megelőző 24 hónapon belül az ingatlan állagmegóvása céljából történt munkálatok költségét, de csak abban az esetben, ha ezen költségek összege meghaladja az átruházásról szóló szerződés szerinti bevételnek az 5 százalékát. A házilagos munkavégzés értéke költségként nem számolható el.
Átruházással kapcsolatos költségek ?
 
Kérem írjon be egy 0 és 1 Mrd Ft közötti összeget.
Az értékesítéssel kapcsolatos egyéb kiadások (például: ingatlanközvetítői és szakértői díj).
Arányszám

Jövedelem és adójának megállapítása

Számított összeg ?
 
A bevételek és a költségek különbözete.
Jövedelemrész ?
 
Tulajdonban tartás éveinek száma szerint meghatározott %-os érték.
Jövedelem ?
 
Adóköteles jövedelem a számított összeg %-ban.
Számított adó ?
 
Adófizetési kötelezettség csökkentő tétel nélkül.

Jövedelem cél szerinti felhasználása

Cél szerinti felhasználás összege ?
Kérem írjon be egy 0 és a leírásban szereplő maximum érték közötti összeget.
Ha a magánszemély az ingatlan, a vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelmét vagy annak egy részét a jövedelem bevallására nyitva álló határidő előtt saját maga, közeli hozzátartozója vagy élettársa számára idősek otthonában, fogyatékos személyek lakóotthonában vagy más hasonló, például ápolási intézményben (bármely EGT-államban) biztosított férőhely – visszavásárlási és továbbértékesítési jog nélküli – megszerzésére használja fel, és ezt a tényt az adóbevallásában feltünteti, akkor az ingatlan, a vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelme után megállapított adót, vagy annak a felhasznált jövedelemmel arányos részét nem kell megfizetnie.
Cél szerinti felhasználás ?
 
Számított adó összegét csökkentő, adókiegyenlítés miatt figyelembe vehető összeg.

Adófizetési kötelezettség

 
 
 
 
Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy az Ön által kiszámított adófizetési kötelezettség összege tájékoztató jellegű. A tényszerű adómegállapítás érdekében javasoljuk, hogy az ügylethez kapcsolódó dokumentumokkal keresse fel könyvelőjét, adótanácsadóját esetleg ügyvédjét.

Termőföldből átminősített ingatlan értékesítése

Tájékoztató adatok

Értékesített vagyonelem jellege
 
Tulajdonrész megszerzésének módja
 
Ingatlan fekvése
 

Bevétel

Értékesítés időpontja ?
 
Kérem írjon be egy 1900-01-01 és 2050-12-31 közötti évszámot.
Az ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásának időpontja.
Bevétel ?
Kérem írjon be egy 0 és 1 Mrd Ft közötti összeget.
Melyet a magánszemély az átruházással megszerez, jellemzően az eladási ár, cserébe kapott dolog szokásos piaci értéke, vagy kamat. Megosztás, több szerzési időpont esetén.

Költség

Szerzési év:
Szerzés időpontja ?
 
Kérem írjon be egy 1900-01-01 és 2050-12-31 közötti évszámot.
Az a nap, amikor a magánszemély az erről szóló érvényes szerződést, okiratot, bírósági határozatot az ingatlanügyi hatósághoz benyújtotta. Öröklés esetén az örökhagyó halálának a napja.
Átminősítés időpontja
 
Kérem írjon be egy 1900 és 2050 közötti évszámot.
Megszerzésre fordított összeg ?
 
Kérem írjon be egy 0 és 1 Mrd Ft közötti összeget.
Az adás-vételi szerződéssel szerzett ingatlan esetén a szerződésben feltüntetett összeg. Örökléssel, vagy ajándékozás útján megszerzett ingatlan esetében az az összeg, amelyet az illeték megállapításánál figyelembe vettek. Ha az öröklés illetékmentes volt, akkor a hagyatéki leltárban szereplő összeg, ha az ajándékozás illetékmentes volt akkor a bevétel 75 százaléka.
Megszerzéssel összefüggő egyéb kiadások ?
 
Kérem írjon be egy 0 és 1 Mrd Ft közötti összeget.
A szerzéssel kapcsolatos egyéb kiadások (például: ügyvédi, közjegyzői, szakértői díjak számlával igazolt értéke, a szerzéssel kapcsolatban fizetett illeték).
Értéknövelő beruházások összege ?
 
Kérem írjon be egy 0 és 1 Mrd Ft közötti összeget.
KORSZERŰSÍTÉS: Piaci értéket növelő beruházás (például: központosított fűtés kialakítása vagy cseréje, épület szigetelése, külső nyílászárók cseréje, tető cseréje, felújítása, szigetelése), beépített szauna, úszómedence, második fürdőszoba létesítése, riasztó, megfigyelő, elektromos kapunyitó rendszer(ek) kiépítése, szántóföld esetén a vízelvezetés, vagy öntözőrendszer kiépítése, vagy a melioráció, stb.) A házilagos munkavégzés értéke költségként nem számolható el.
ÁLLAGMEGÓVÁS: Értéknövelő beruházásként lehet elszámolni az átruházást megelőző 24 hónapon belül az ingatlan állagmegóvása céljából történt munkálatok költségét, de csak abban az esetben, ha ezen költségek összege meghaladja az átruházásról szóló szerződés szerinti bevételnek az 5 százalékát. A házilagos munkavégzés értéke költségként nem számolható el.
Átruházással kapcsolatos költségek ?
 
Kérem írjon be egy 0 és 1 Mrd Ft közötti összeget.
Az értékesítéssel kapcsolatos egyéb kiadások (például: ingatlanközvetítői és szakértői díj).

Jövedelem és adójának megállapítása

Számított összeg ?
 
A bevételek és a költségek különbözete.
Hozam (H) ?
 
Bevétel és a költségek közötti különbség.
Szokásos hozam (SZH) ?
 
Az elszámolható költségek 0,3%-a és a tulajdonban tartás napjainak szorzata: költség x 0,003 x napok száma.
A szokásos hozamot meghaladó felettes rész ?
 
A hozam és a szokásos hozam különbözete.
A felettes rész emelt összege ?
 
A szokásos hozamot meghaladó felettes rész 3-szorosa.
Jövedelemrész ?
 
Tulajdonban tartás éveinek száma szerint meghatározott %-os érték.
Jövedelem ?
 
Adóalap = Szokásos hozam+(Hozam-Szokásos hozam)x3
Számított adó ?
 
Adófizetési kötelezettség csökkentő tétel nélkül.

Jövedelem cél szerinti felhasználása

Cél szerinti felhasználás összege ?
Kérem írjon be egy 0 és a leírásban szereplő maximum érték közötti összeget.
Ha a magánszemély az ingatlan, a vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelmét vagy annak egy részét a jövedelem bevallására nyitva álló határidő előtt saját maga, közeli hozzátartozója vagy élettársa számára idősek otthonában, fogyatékos személyek lakóotthonában vagy más hasonló, például ápolási intézményben (bármely EGT-államban) biztosított férőhely – visszavásárlási és továbbértékesítési jog nélküli – megszerzésére használja fel, és ezt a tényt az adóbevallásában feltünteti, akkor az ingatlan, a vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelme után megállapított adót, vagy annak a felhasznált jövedelemmel arányos részét nem kell megfizetnie.
Cél szerinti felhasználás ?
 
Számított adó összegét csökkentő, adókiegyenlítés miatt figyelembe vehető összeg.

Adófizetési kötelezettség

 
 
 
 
Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy az Ön által kiszámított adófizetési kötelezettség összege tájékoztató jellegű. A tényszerű adómegállapítás érdekében javasoljuk, hogy az ügylethez kapcsolódó dokumentumokkal keresse fel könyvelőjét, adótanácsadóját esetleg ügyvédjét.

Ingatlan, vagyoni értékű jog értékesítése

Tájékoztató adatok

Értékesített vagyonelem jellege
 
Tulajdonrész megszerzésének módja
 
Ingatlan fekvése
 

Bevétel

Értékesítés éve ?
 
Kérem írjon be egy 1900 és 2050 közötti évszámot.
Az ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásának éve.
Bevétel ?
Kérem írjon be egy 0 és 1 Mrd Ft közötti összeget.
Melyet a magánszemély az átruházással megszerez, jellemzően az eladási ár, cserébe kapott dolog szokásos piaci értéke, vagy kamat. Megosztás, több szerzési időpont esetén.

Költség

Szerzési év:
Szerzés éve ?
 
Kérem írjon be egy 1900 és 2050 közötti évszámot.
Az a nap, amikor a magánszemély az erről szóló érvényes szerződést, okiratot, bírósági határozatot az ingatlanügyi hatósághoz benyújtotta. Öröklés esetén az örökhagyó halálának a napja.
Megszerzésre fordított összeg ?
 
Kérem írjon be egy 0 és 1 Mrd Ft közötti összeget.
Az adás-vételi szerződéssel szerzett ingatlan esetén a szerződésben feltüntetett összeg. Örökléssel, vagy ajándékozás útján megszerzett ingatlan esetében az az összeg, amelyet az illeték megállapításánál figyelembe vettek. Ha az öröklés illetékmentes volt, akkor a hagyatéki leltárban szereplő összeg, ha az ajándékozás illetékmentes volt akkor a bevétel 75 százaléka.
Megszerzéssel összefüggő egyéb kiadások ?
 
Kérem írjon be egy 0 és 1 Mrd Ft közötti összeget.
A szerzéssel kapcsolatos egyéb kiadások (például: ügyvédi, közjegyzői, szakértői díjak számlával igazolt értéke, a szerzéssel kapcsolatban fizetett illeték).
Értéknövelő beruházások összege ?
 
Kérem írjon be egy 0 és 1 Mrd Ft közötti összeget.
KORSZERŰSÍTÉS: Piaci értéket növelő beruházás (például: központosított fűtés kialakítása vagy cseréje, épület szigetelése, külső nyílászárók cseréje, tető cseréje, felújítása, szigetelése), beépített szauna, úszómedence, második fürdőszoba létesítése, riasztó, megfigyelő, elektromos kapunyitó rendszer(ek) kiépítése, szántóföld esetén a vízelvezetés, vagy öntözőrendszer kiépítése, vagy a melioráció, stb.) A házilagos munkavégzés értéke költségként nem számolható el.
ÁLLAGMEGÓVÁS: Értéknövelő beruházásként lehet elszámolni az átruházást megelőző 24 hónapon belül az ingatlan állagmegóvása céljából történt munkálatok költségét, de csak abban az esetben, ha ezen költségek összege meghaladja az átruházásról szóló szerződés szerinti bevételnek az 5 százalékát. A házilagos munkavégzés értéke költségként nem számolható el.
Átruházással kapcsolatos költségek ?
 
Kérem írjon be egy 0 és 1 Mrd Ft közötti összeget.
Az értékesítéssel kapcsolatos egyéb kiadások (például: ingatlanközvetítői és szakértői díj).

Jövedelem és adójának megállapítása

Számított összeg ?
 
A bevételek és a költségek különbözete.
Jövedelemrész ?
 
Tulajdonban tartás éveinek száma szerint meghatározott %-os érték.
Jövedelem ?
 
Adóköteles jövedelem a számított összeg %-ban.
Számított adó ?
 
Adófizetési kötelezettség csökkentő tétel nélkül.

Jövedelem cél szerinti felhasználása

Cél szerinti felhasználás összege ?
Kérem írjon be egy 0 és a leírásban szereplő maximum érték közötti összeget.
Ha a magánszemély az ingatlan, a vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelmét vagy annak egy részét a jövedelem bevallására nyitva álló határidő előtt saját maga, közeli hozzátartozója vagy élettársa számára idősek otthonában, fogyatékos személyek lakóotthonában vagy más hasonló, például ápolási intézményben (bármely EGT-államban) biztosított férőhely – visszavásárlási és továbbértékesítési jog nélküli – megszerzésére használja fel, és ezt a tényt az adóbevallásában feltünteti, akkor az ingatlan, a vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelme után megállapított adót, vagy annak a felhasznált jövedelemmel arányos részét nem kell megfizetnie.
Cél szerinti felhasználás ?
 
Számított adó összegét csökkentő, adókiegyenlítés miatt figyelembe vehető összeg.

Adófizetési kötelezettség

 
 
 
 
Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy az Ön által kiszámított adófizetési kötelezettség összege tájékoztató jellegű. A tényszerű adómegállapítás érdekében javasoljuk, hogy az ügylethez kapcsolódó dokumentumokkal keresse fel könyvelőjét, adótanácsadóját esetleg ügyvédjét.

Off Canvas Menu