A BEVÉTEL

A bevétel22

A jövedelem megállapításának első lépése az ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából származó bevétel meghatározása.

Bevételnek tekintendő mindazon a bevétel, melyet a magánszemély az átruházással megszerez ilyen
- az eladási ár,

- a cserébe kapott dolognak a jövedelemszerzés időpontjára megállapított szokásos piaci értéke, valamint
- az ingatlan, a vagyoni értékű jog gazdasági társaságnak vagy más cégnek nem pénzbeli hozzájárulásként (nem pénzbeli betétként) történő szolgáltatásakor a vagyontárgynak a társasági szerződésben, más hasonló okiratban meghatározott értéke,
- a külföldi magánszemélynek a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény23 szerinti ingatlannal rendelkező társaságban lévő részesedésének ellenérték fejében történő átruházása, kölcsönbe adása vagy ilyen társaságból történő kivonása révén megszerzett bevétel azzal, hogy a jövedelem megállapítására nem az Szja tv. 62. §-át, hanem az értékpapír-kölcsönzésből, az árfolyamnyereségből származó jövedelemre, a vállalkozásból kivont jövedelemre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.24

Ha a vevő a vételárat részletekben fizeti meg, akkor is a teljes vételárat kell a jövedelemszerzés évében bevételnek tekinteni, mivel a jövedelemszerzés napja az értékesítésről szóló szerződés ingatlanügyi hatósághoz történő benyújtásának a napja.

A magánszemély egyéb jövedelmének számít, vagyis a bevételnek nem része a kapott ellenértékből az ingatlannak, a vagyoni értékű jognak a szerződéskötés időpontjában ismert szokásos piaci értékét meghaladó összege.25

Nem számít ingatlanértékesítésnek a birtokösszevonási földcsere.26 Ha a cserében értékkiegyenlítés is történik, az e címen kapott pénzösszeg vagy más vagyoni érték az azt szerző magánszemély egyéb jövedelmének számít.27


22 Szja tv. 61. § (1) bekezdés.
23 1996. évi LXXXI. törvény.
24 Szja tv. 61. § (3) bekezdés.
25 Szja tv. 61. § (2) bekezdés.
26 A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló törvényben meghatározott földcsere
27 Szja tv. 61. § (4) bekezdés.

Off Canvas Menu