Blog

Értéknövelő beruházás

Az Szja tv. 3. § 32. pontja szerint értéknövelő beruházásaz ingatlan szokásos piaci értékét növelő ráfordítás, azzal, hogy szokásos piaci értéket növelő ráfordításnak minősül az az igazolt kiadás is, amely ingatlan átruházása esetében az átruházást megelőző 24 hónapon belül és az átruházásról szóló szerződés szerinti bevételnek az 5 százalékát meghaladó mértékben az ingatlan állagmegóvása céljából történt.

Itt, máris két lényegi dolog olvasható ki a törvény szövegéből, ami alapján csoportosíthatóvá válnak a felmerült költségek.

1.) Korszerűsítés, piaci értéket növelő beruházás költsége, ráfordításai.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy költségként elszámolható az ingatlanon elvégzett korszerűsítések (például: központosított fűtés kialakítása vagy cseréje, beleértve a megújítható energiaforrások – pl. napenergia – alkalmazását is, az épület szigetelése, beleértve a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat, a külső nyílászárók energiatakarékos cseréje, tető cseréje, felújítása, szigetelése), valamint az ingatlan piaci értékét növelő beruházás értéke. Például beépített szauna, úszómedence, második fürdőszoba létesítése, riasztó, megfigyelő, elektromos kapunyitó rendszer(ek) kiépítése, a telek parkosítása, kocsibeálló, járda létesítése, szántóföld esetén a vízelvezetés, vagy öntöző rendszer kiépítése, vagy a melioráció, stb.

2.) Állagmegóvásra fordított költségek, ráfordítások.

Szintén értéknövelő beruházásként lehet elszámolni az átruházást megelőző 24 hónapon belül az ingatlan állagmegóvása céljából történt munkálatok költségét, de csak abban az esetben, ha ezen költségek összege meghaladja az átruházásról szóló szerződés szerinti bevételnek az 5 százalékát. Ugyanakkor nem minősül értéknövelő beruházásnak az a beruházás, amely nem az ingatlan részét érinti. Például a beépített gardrób, a konyhaszekrény, a sütő és a főzőlap berendezési tárgynak minősülnek és nem az ingatlan részei, ezért ezen tárgyak beszerzési költsége az ingatlanértékesítésből származó bevétellel szemben nem számolható el. Ezeknek a berendezési tárgyaknak az átruházása ingó értékesítésnek minősül, ezért az ebből származó bevétel az Szja tv. 58. §-a alapján válik adókötelessé.

Az értéknövelő beruházások esetén a saját munkavégzés értéke költségként nem számolható el. A kiadásokat számlával, okirattal kell igazolni!

Tájékoztatom, hogy a tartalom szakmai véleménynek minősül.