Blog

Illeték, mint költség utólagos levonása

A mai blogbejegyzésben az illeték utólagos elszámolásának lehetőségét vizsgáljuk meg.

Egy magánszemély 2019-ben építkezési céllal vásárolt egy telket, vállalva, hogy 4 éven belül lakóházat építtet rá. A NAV 2019-es keltezésű határozatában, 2023-ig felfüggesztette az illetékfizetési kötelezettséget. Az építkezésre nem került sor, a magánszemély 2021-ben értékesítette a telket. Az értékesítést követően, ennek tényét bejelentette az adóhatóságnak, aki 2022 év elején határozatban megállapította az illeték, valamint a késedelmi pótlék összegét. A magánszemélynek most, május 20-áig kell számot adni az szja-bevallásában a 2021-es ingatlanértékesítésről. Felmerülhet a kérdés, hogy a 2019-ben megállapított, de felfüggesztett, majd 2022-ben megfizetett illetékösszeget elszámolhatja-e költségként? Vagy maga a felfüggesztés ténye „szankció” jellegű, így azt utólag már nem lehet érvényesíteni?

Nézzük mit olvashatunk ki az Szja tv. 62. § (1) bekezdés a) pontjából.

62. § (1) Az ingatlan, a vagyoni értékű jog átruházásából származó bevételből (a szerzés időpontja szerint megosztott bevételből) le kell vonni az átruházó magánszemélyt terhelő következő igazolt költségeket, kivéve azokat, amelyeket valamely tevékenységéből származó bevételével szemben költségként elszámolt:

a) a megszerzésre fordított összeget, és az ezzel összefüggő más kiadásokat;

A törvény nem támaszt időbeli korlátot, tehát nem azt mondja, hogy a felmerült költségeket csak az ingatlanértékesítés időpontjáig lehet figyelembe venni. Azt mondja, hogy a költségelem figyelembe vehető az ingatlanértékesítéssel összefüggésben.

Az ingatlan átruházásából származó bevételből levonható költségek a következők:

  • megszerzésre fordított összeg, és az ezzel összefüggő más kiadások,
  • értéknövelő beruházások,
  • a szerzési időponthoz tartozó bevételrész arányában az átruházással kapcsolatos kiadások, ideértve az adott ingatlannal kapcsolatban az állammal szemben vállalt kötelezettség alapján igazoltan megfizetett összeget is.

Az Szja tv. nem nevesíti az ingatlan megszerzésével/átruházásával kapcsolatban elszámolható költségeket. Ilyen költségnek tekintjük tipikusan az ügyvédi költséget, a szakértő és az ingatlan­közvetítő díját, a hirdetés díját, az ingatlan megszerzéséhez kapcsolódó ún. ingatlanszerzési illeték összegét.

Tekintettel arra, hogy a 2022. évben megállapított illeték a 2019. évben vásárolt telek megszerzéséhez kapcsolódóan került kiszabásra, a 2021. évben történt értékesítéséből származó bevételből levonható költségként az utólag megfizetett illeték.

Amennyiben az illeték kiszabó határozat meghozatalára 2022.05.20-a után kerülne sor, akkor a már benyújtott bevallás önellenőrzéssel módosítható, a befizetett illeték utólagosan is elszámolható.

Ebben az esetben az eredeti esedékességtől számított késedelmi pótlékot azonban meg kell fizetnie.

Szeretném tájékoztatni, hogy a blogbejegyzés szakmai véleménynek minősül. 

Off Canvas Menu