Blog

Az ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem felhasználása

2017-ben a szokásos évközi adóváltozás áldozatául esett az Szja tv. 63. § (2)-(3) pontja. A jogalkotó a 2017. évi LXXVII. törvény 5. § alapján az alábbiak szerint módosította a törvényt:

Az Szja tv. 63. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lépet:

„(2) Ha a jövedelem bevallására nyitva álló határidőt megelőzően az ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelmet (vagy annak egy részét) bármely EGT-államban a magánszemély saját maga, közeli hozzátartozója, élettársa részére idősek otthonában, fogyatékos személyek lakóotthonában vagy más hasonló (pl. ápolási) intézményben férőhely – visszavásárlási és továbbértékesítési jog nélküli – megszerzésére használja fel (ideértve azt az esetet is, ha a férőhely biztosítása egyösszegű térítési díj előre történő megfizetésével történik), és ezt a tényt adóbevallásában feltünteti, az (1) bekezdés rendelkezése szerint megállapított és bevallott adóból azt a részt nem kell megfizetnie, amely megegyezik a felhasznált jövedelem adójával.

(3) Ha az ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem (2) bekezdés szerinti felhasználása a bevallás benyújtását követően történt, a magánszemély a megfizetett adóból a felhasznált jövedelem adójával megegyező összeget – a felhasználás igazolásával egyidejűleg – az ingatlan, vagyoni értékű jog átruházását követő második adóév végéig visszaigényelheti.”

Mit jelent ez a gyakorlatban?

Ha a magánszemély az ingatlan, a vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelmét vagy annak egy részét a jövedelem bevallására nyitva álló határidő előtt saját maga, közeli hozzátartozója vagy élettársa számára
- idősek otthonában,
- fogyatékos személyek lakóotthonában vagy
- más hasonló, például ápolási intézményben
(bármely EGT-államban) biztosított férőhely – visszavásárlási és továbbértékesítési jog nélküli – megszerzésére használja fel, és ezt a tényt az adóbevallásában feltünteti, akkor az ingatlan, a vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelme után megállapított adót, vagy annak a felhasznált jövedelemmel arányos részét nem kell megfizetnie.

A jövedelem említett célú felhasználása, a férőhely biztosítása megvalósulhat egyösszegű térítési díj előre megfizetésével is, nem alkalmazható azonban a kedvezmény, ha a férőhelyet visszavásárlási, továbbértékesítési joggal szerzi meg a magánszemély.

Ha a 2021-ben megszerzett jövedelem felhasználása a bevallás benyújtása után, az átruházást követő első vagy második adóévben történik, akkor a jövedelem felhasználásának igazolásával a magánszemély visszaigényelheti a megfizetett adót.

Ha az ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem felhasználása a bevallás benyújtása után történt, a magánszemély a megfizetett adóból a felhasznált jövedelem adójával megegyező összeget – a felhasználás igazolásával egyidejűleg – az ingatlan, vagyoni értékű jog átruházását követő második adóév végéig visszaigényelheti.

A jövedelem említett célokra történő felhasználásának az igazolására
- a férőhely megszerzése alapjául szolgáló okirat,
- az összeg felhasználását igazoló okirat,
- a rokonsági fokot bizonyító közokirat, valamint
- az élettársi kapcsolatra vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokirat szolgál.

Az iratokat az adómegállapításhoz való jog elévüléséig kell megőrizni.

Nézzünk egy példát:

Egy magánszemély a 2017-ben vásárolt egy lakást a lakóhelye szerinti Önkormányzattól, majd azt 2021-ben értékesítette. Az ingatlan szerzési értéke (az önkormányzat részére ténylegesen kifizetett összeg) 1 000 000 forint volt, egyéb költségként (hirdetés) 300 000 forintot számolt el. Az ingaltanértékesítésből származó bevétele 13 500 000 forint.

  • Bevétel: 13 500 000 Ft
  • Költség: 1 300 000 Ft (1 000 000 Ft + 300 000 Ft)
  • Számított összeg: 12 200 000 Ft (13 500 000 Ft - 1 300 000 Ft)
  • Jövedelemrész a számított összeg %-ban: 30%
  • Jövedelem: 3 660 000 Ft (12 200 000 Ft * 30%)
  • Adófizetési kötelezettség: 549 000 Ft (3 660 000 Ft * 15%)

A magánszemély úgy döntött, hogy a jövedelméből 3 000 000 forintot, a bevallás benyújtásáig igazoltan saját magának, idősek otthonába biztosított férőhely megszerzésére fordít.

A fenti példa alapján a jövedelem összege 3 660 000 forint volt. A cél szerinti felhasználás összege pedig 3 000 000 forint, melynek adó tartalma 450 000 forint. Ebben az esetben megnyílik a lehetőség a fizetendő adó csökkentésére az alábbiak szerint:

  • 549 000 Ft - 450 000 Ft, azaz a bevallásban már csak 99 000 forint összegű személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség szerepel.

Fontos megjegyezni, hogy a cél szerint felhasznált összeg nem lehet több, mint a számított jövedelem összege. Ebből eredően az adó összege nem lehet nullánál kevesebb.

Az ingatlan, vagyoni értékű jog értékesítéséből származó jövedelmet 2022. május 20-ig a 21SZJA nyomtatványon, vagy a NAV által készített adóbevallási tervezet kiegészítésével és beküldésével kell megállapítani és bevallani, az adót is eddig a határidőig kell megfizetni.

Jó tudni, hogy az adó megállapításhoz való jog elévülésének határidejéig – a 2021-es jövedelemszerzés esetén 2027. december 31-ig – minden szerződést, igazolást, okiratot meg kell őrizni és egy esetleges NAV-ellenőrzésnél be kell mutatni.

Szeretném tájékoztatni, hogy a blogbejegyzés szakmai véleménynek minősül.

Off Canvas Menu