MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM

Méltányossági kérelem42

A NAV
- az adó fizetésére kötelezett magánszemély kérelmére
- jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire, valamint a
- jövedelem felhasználási körülményeire tekintettel
mérsékelheti, vagy elengedheti az adót.

A jövedelem felhasználásában különösen méltányolható az a körülmény, ha a magánszemély az ingatlan, a vagyoni értékű jog értékesítéséből származó jövedelmét saját maga, közeli hozzátartozója, vagy a vele egy háztartásban élő élettársa, volt házastársa, volt bejegyzett élettársa lakhatásának biztosítására fordítja.


42 Szja tv. 63. § (7) bekezdés.

Off Canvas Menu