AZ ADÓ MÉRTÉKE ÉS AZ ADÓKÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSE

Ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából (vagyoni értékű jog visszterhes alapításából, végleges átengedéséből, megszüntetéséből, ilyen jogról való végleges lemondásból) keletkező jövedelem után 2021-ben 15 százalék személyi jövedelemadót kell fizetni.36

Az ingatlan, vagyoni értékű jog értékesítéséből származó jövedelmet 2022. május 20-ig a 21SZJA nyomtatványon, vagy a NAV által készített adóbevallási tervezet kiegészítésével és beküldésével kell megállapítani és bevallani, az adót is eddig a határidőig kell megfizetni.

Nem kell bevallani sem az ingatlan, sem a vagyoni értékű jog átruházásából származó bevételt akkor, ha az adómentes, vagy abból jövedelem nem keletkezik.

Fontos tudni, hogy az adó megállapításhoz való jog elévülésének határidejéig37 – a 2021-es jövedelemszerzés esetén 2027. december 31-ig – minden szerződést, igazolást, okiratot meg kell őrizni és egy esetleges NAV-ellenőrzésnél be kell mutatni.


36 Szja tv. 63. § (1) bekezdés.
37 Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 202.§ (1) bekezdés.