Blog

A 2022-ben szerzett jövedelem bevallása

1. Adóbevallási tervezet

Kinek készít a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) automatikusan adóbevallási tervezetet? 

A NAV elkészíti és 2023. március 15-től  KAÜ-azonosítással (ügyfélkapu, e-személyi igazolvány, arcképes azonosítás, telefonos azonosító) elérhetővé teszi a személyijövedelemadó-bevallási tervezetet az elektronikus felületen (WebNYK)

 • a magánszemélyeknek,

 • a mezőgazdasági őstermelőknek,

 • az áfafizetésre kötelezett magánszemélyeknek és

 • az egyéni vállalkozóknak.

Ki kérheti az adóbevallási tervezet postázását? 

2023. március 16-ig azok kérhetik a tervezet postázását SMS-ben, levélben, telefonon, személyesen vagy elektronikusan, akik nem rendelkeznek KAÜ azonosítóval és önállóan nem nyújtották be 2022-re vonatkozó bevallásukat.

Milyen adatokat tartalmaz az adóbevallási tervezet? 

Az adóbevallási tervezetet a NAV a magánszemély munkáltatója, kifizetője által megadott adatok alapján készíti el. A tervezet tartalmazza a magánszemély által az adóévben megszerzett

 • szja-köteles jövedelmet és annak adóját,

 • az ekho szerint adózó jövedelmet és annak adóját,

 • az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelem adóköteles részét,

 • a szociális hozzájárulási adó alapját képező jövedelmet és a fizetendő szociális hozzájárulási adót.

Mikor kell az adóbevallási tervezetet módosítani, kiegészíteni? 

Ha az adózó

 • mezőgazdasági őstermelő, és e tevékenységéből adóköteles bevétele származott (az adómentességi értékhatár alatt nem kell bevallást benyújtania);

 • áfafizetésre kötelezett magánszemély;

 • egyéni vállalkozó;

 • fizető-vendéglátó tevékenységére tételes átalányadózást választott;

 • a kifizetőnek (a munkáltatónak) tett adóelőleg-nyilatkozatában költség levonását kérte,

 • csereügyletből származó jövedelmet szerzett;

 • az adóelőleg-fizetésre vonatkozó szabályok szerint különbözeti bírságot kell fizetnie;

 • nem kifizetőtől származó vagy olyan bevételt szerzett, ami után maga állapítja meg az az adót vagy az adóelőleget;

 • jogosult a kifizető által megállapított adó módosítására az adóbevallásában;

 • jövedelme külföldről származott, vagy külföldön (is) adóztatható;

 • nem belföldi illetőségű magánszemély és nem tett mentességről szóló nyilatkozatot;

 • ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelmet szerzett, ha a jövedelmet nem vagy nem kizárólag kifizetőnek minősülő befektetési szolgáltató igazolása alapján állapítja meg;

 • az adóévet megelőzően felvett osztalékelőlegből levont adót számol el a jóváhagyott osztalékadójával szemben;

 • valamely bevétele után az ekho szerinti adózást választotta, és a kifizetőtől az őt terhelő ekho megállapítását, bevallását és megfizetését átvállalta;

 • valamely bevétele után szochoelőleget kell fizetnie;

 • adóját a törvény külön rendelkezése szerint adóbevallásában kell (lehet) megállapítani.

Egységes határidő: 2023. május 22. Eddig van lehetőség az adóbevallási tervezet javítására, kiegészítésére, elfogadására és az 1+1 százalékos rendelkezőnyilatkozat leadására.

2. Magánszemély által elkészített bevallás

Mikor kell önállóan elkészíteni és benyújtani az adóbevallási tervezetet?

Az adózó maga készíti el szja-bevallását, ha az adóévben

 • csak olyan adóköteles bevételt szerzett, amelyről a kifizető nem küld adatot év közben a NAV-nak,

 • a bevételt nem kifizetőtől szerezte,

 • az adóbevallási tervezetét szeretné kiegészíteni vagy módosítani, de nincs ügyfélkapuja.

Milyen nyomtatványon kell elkészíteni a bevallást?  

22SZJA nyomtatványon.

Egységes határidő2023. május 22. Eddig van lehetőség a bevallás benyújtására, az adó megfizetésére és az 1+1 százalékos rendelkezőnyilatkozat leadására.

A tájékoztatás jogszabályi alapja:

 • A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 11.-13. §.

 • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 2. számú melléklet.

Off Canvas Menu