Blog

Méltányossági kérelem

Lassan aktuálissá válik az SZJA bevallási határidő, ami idén május 20.-ára fog esni. Sokan kérdezik tőlem, hogy ha a bevallás elkészítésével egyidejűleg adófizetési kötelezettség keletkezik, adott esetben miként lehet élni a méltányossági kérelem lehetőségével?

Erre vonatkozóan állítottam most összeg egy általános tájékoztatót.

Méltányossági kérelem

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja) 63. § (7) bekezdése alapján az állami adó- és vámhatóság az adó fizetésére kötelezett magánszemély kérelmére jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire, valamint az ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem felhasználási körülményeire figyelemmel (különös tekintettel, ha a felhasználás saját maga, közeli hozzátartozója, a vele egy háztartásban élő élettársa, volt házastársa lakhatását biztosító célra történik), az (1) bekezdés szerinti adót mérsékelheti, vagy elengedheti.

A jövedelem felhasználásában különösen méltányolható az a körülmény, ha a magánszemély az ingatlan, a vagyoni értékű jog értékesítéséből származó jövedelmét saját maga, közeli hozzátartozója, vagy a vele egy háztartásban élő élettársa, volt házastársa, volt bejegyzett élettársa lakhatásának biztosítására fordítja.

A jogszabály értelmében az említett feltételeknek - azaz az adózó méltányolandó vagyoni, jövedelmi és szociális helyzetének, illetve a felhasználási körülményeknek - együttesen kell fennállniuk, bármelyik hiányában a kérelmet elutasítják.

Fizetési kedvezményt – végrehajtható okiraton alapuló – fizetési kötelezettség

  • halasztására,
  • részletfizetésére,
  • mérséklésére illetve elengedésére,

lehet kérni.

A megfelelően kiszámított adókötelezettségre a Szja 63. § (7) bekezdése alapján lehetőség van az adó mérséklésére/elengedésére irányuló kérelem benyújtására, melyet elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program telepítésével, és a FAM01 nyomtatványon nyújtható be, melyet a következő linkről tölthet le:

FAM01 - Nemzeti Adó- és Vámhivatal (gov.hu)

A nyomtatvány letöltéséhez először a keretprogram telepítése szükséges, melyet ugyanezen a linken - alább - találhat meg.

A program és a nyomtatvány telepítésével kapcsolatban informatikai segítséget a NAV Infóvonalán, a 1819-es telefonszámon, a 3-as menüpont, a kitöltésre vonatkozó tájékoztatást a 2-es menüpont választásával kérhet.

Az elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózók is választhatják a kérelem elektronikus, Ügyfélkapun keresztüli beküldését fenti adatlap használatával, vagy dönthetnek a papíralapú beküldés mellett is, levél formában vagy a NAV honlapján az „Adatlapok fizetési könnyítésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelmek elbírálásához" menüpontban elérhető adatlap kitöltésével, az alábbi elérési útvonalon:

https://nav.gov.hu/nyomtatvanyok/letoltesek_egyeb/adatlap

A „Természetes személyek automatikus részletfizetési kérelme” elérhető PDF formátumban, vagy az ONYA-n (online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás) keresztül a következő linken:

Részletes keresés - Nemzeti Adó- és Vámhivatal (gov.hu)

Automatikus 12 havi pótlékmentes részletfizetés legfeljebb 1 millió forint tartozásra kérhető.

A magánszemélyek és egyéni vállalkozók fizetési kedvezményének szabályairól további részletesebb tájékoztatást a 30.2 számú információs füzetben talál, mely az alábbi linken érhető el:

Információs füzetek - 2022 - Nemzeti Adó- és Vámhivatal (gov.hu)

A kérelmet az illetékes megyei adó- és vámigazgatóság Fizetési Kedvezmények Osztályára kell benyújtani.

Szeretném tájékoztatni, hogy a blogbejegyzés szakmai véleménynek minősül.

Off Canvas Menu