Blog

Ingatlan adomány adózása

A mindennapi életben találkozhatunk azzal a szituációval, amikor a magánszemély a saját tulajdonában álló ingatlanját, adomány formájában felajánlja egy szervezetnek. Most egy olyan példát hoztam, ahol a megajándékozott egy alapítvány.

A magánszemély 2020-ban vásárolt egy építési telket, majd úgy döntött, hogy ellenszolgáltatás és mindenféle kötelezettség nélkül, 2021-ben szeretné azt adomány formájában átadni egy közhasznú alapítványnak. Felmerül a kérdés, hogy a magánszemélynek az ügyletet követően keletkezik-e bevétele, ebből jövedelme és terheli-e személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség.

Az adomány köznapi értelemben azt feltételezi, hogy a juttatásra ellenszolgáltatás nélkül kerül sor.

Az adomány, támogatás adókötelezettségét az befolyásolja, hogy az ingatlant a magánszemély ellenszolgáltatás vagy anélkül juttatja az alapítvány részére.

Abban az esetben, ha a magánszemély az adományért – ez esetben ingatlanért – cserébe az alapítvány az adományozó felé semmilyen kötelezettséget nem vállalaz adományozó ezért ellenszolgáltatásban nem részesül, akkor az így juttatott – köznapi értelemben vett – adomány ajándéknak minősül.

Amennyiben a magánszemély ellenérték fejében juttatja az ingatlant, úgy – az Szja tv. rendelkezéseit figyelembe véve – bevétele keletkezhet.

Az Szja tv. 4. § (2) bekezdése alapján bevétel a magánszemély által bármely jogcímen és bármely formában - pénzben (e törvény alkalmazásában ideértve a készpénz-helyettesítő eszközt is), és/vagy nem pénzben - mástól megszerzett vagyoni érték.

A példa alapján a magánszemély ellenérték nélkül, azaz ajándékozás jogcímén juttatja az ingatlant az alapítvány részére, így a magánszemélynek abból sem bevételese jövedelme nem keletkezik, így személyi jövedelemadó fizetési kötelezettsége, illetve bevallási kötelezettsége sem lesz.

Az ingatlan ajándékozása tekintetében annak nincs jelentősége, hogy az alapítvány (megajándékozott) közhasznú-e vagy sem.

Összességében kizárhatjuk az Szja tv. 61. § alkalmazásának lehetőségét, mely az ingatlan átruházásából származó bevétel tekintetében fogalmaz meg szabályokat, mely abban az esetben lenne irányadó, amennyiben a magánszemély az ingatlanért cserébe ellenértéket szerzett volna.

Az adomány megszerzése az alapítvány részéről történik, mely során vagyonszerzési illeték fizetési kötelezettség merülhet fel, melyre az Itv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Szeretném tájékoztatni, hogy a blogbejegyzés szakmai véleménynek minősül.

Off Canvas Menu