ALAPVETŐ FOGALMAK

Mielőtt elmélyülnénk a személyi jövedelemadó rendszerén belül történő ingatlanértékesítéssel kapcsolatos adózási kérdések világában, mindenképp hasznos dolog néhány alapvető fogalommal megismerkedni. Ilyenek például az ingatlan, termőföld, lakótelek, lakás vagy éppen a vagyoni értékű jog. Nézzük kicsit részletesebben.

Ingatlan (jellemzően):
- a termőföld,
- a telek,
- az építmény és
- az épület.

Ingatlan a föld és a földdel alkotórészi kapcsolatban álló minden dolog, kivéve a földingatlan tulajdonosváltozása nélkül értékesített lábon álló, vagyis betakarítatlan termést és terményt, mint például a lábon álló fa.1

A földdel alkotórészi kapcsolatban álló dolog az, ami nem mozdítható el a földtől anélkül, hogy az állaga ne sérülne, így ingatlan például nemcsak a családi ház, hanem egy beton alapra épült, tartósan összeszerelt faház is. Azonban nem tekinthető ingatlannak a szétszerelhető faház, vagy az öltözőkabin.

Termőföld:
Termőföld a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben meghatározott mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld.2 Tehát termőföldnek számít a föld fekvésétől – belterület vagy külterület – függetlenül valamennyi olyan földrészlet, amely az:
- ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő és fásított terület művelési ágban van nyilvántartva, továbbá
- az olyan művelés alól kivett területként nyilvántartott földrészlet, amelyre az ingatlannyilvántartásban az „Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nyilvántartott terület” jogi jelleg van feljegyezve.

Lakótelek:
Lakóteleknek az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben építési telekként meghatározott földrészletet akkor lehet tekinteni, ha arra a jog szerint lakás építhető.

Lakótelekként kell figyelembe venni:
- az ingatlan-nyilvántartásba a lakással együtt bejegyzett földrészletet,
- és azokat a földrészleteket is, amelyeket a lakáshoz, a lakóházhoz tartozó földhasználati jog terhel.3

Lakás:
- az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott, vagy ilyenként feltüntetésre váró építmény, valamint
- az építési engedély szerint lakóház céljára létesülő építmény, ha készültségi foka a szerkezetkész állapotot – elkészült és ráépített tetőszerkezet – eléri, továbbá
- az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként feltüntetett földrészleten lévő lakóház.4

Vagyoni értékű jog:
- a földhasználat,
- az ingatlanon fennálló haszonélvezet és használat,
- a telki szolgalom, valamint
- az ingatlan bérleti joga.5

A felsoroltakon kívül nem tartozik ide más, a köznapi értelemben, általánosságban vagyoni értékű jogként számon tartott jog, mint az orvosi praxisjog, az üdülőhasználati jog, a nem ingatlanhoz kapcsolódó használati jog, például gépkocsi használati jogra vagy akár a szerzői jog.


Szja tv. 3. § 29. pont.
Szja tv. 3. § 51. pontja szerinti, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben meghatározott föld.
Szja tv. 3. § 74. pont.
Szja tv. 3. § 73. pont.
Szja tv. 3. § 31. pont.

Off Canvas Menu